Události známé družině od roku 1248

26.dubna 1248 první výprava do ruin na Mangonu (družina), nic nenalezeno
20. května 1248 druhá výprava do ruin na Mangonu vedená Kalarem Divserem nalézá zlatou komnatu, samotného otevření hrobky byli svědky Kalar Divser, čaroděj Mulvo Harek, stopař Talfo Morke
29. května 1248 Kalar Divser a Talfo Morke odplouvajjí do Esferu se zlatem ze zlaté zahrady
1.června 1248 loď Kalara Divsera kotví v Nové Handě
28. června 1248 Tuluiš Hlas Orla organizuje obřad byliny čipwej za účasti družiny, výsledek mu připadá závažný
5. srpna 1248 zmizí Mulvo Harek, jeho odznak úředně uznaného čaroděje však zůstane ve městě
poč. září 1248 lovec Čujvuiš Mysl Kamene z kmene Rajek připraví past na přistěhovalce v podobě safírů na stolové hoře
4. září 1248 zpráva o safírech v okolí stolové hory severně od Kindardy dorazila do Holkordy
12. září 1248 rada Jeřábího kmene se po zprávě o událostech na stolové hoře usnese na opatrnickém postoji s mírným příklonem k přistěhovalcům
13. září 1248 místokrál Malkon Dokrel se rozhodne vyslat poselstvo k náčelníkovi kmene Rajek. Poselství vede jeho sekretář Tasko Lobrek. Družina je rovněž členy poselstva
21. září 1248 návrat poselstva poté, co dohodlo mír s kmenem Rajek
18. října 1248 připlouvá nově povýšený na rytíře Kalar Divser se skupinkou dobrodruhů, přiváží mimo jiné i zprávu o chystaném uzavření míru, cenou za mír má být prozrazení Gonordy Farziku (a Balgeru, ale ten není námořní mocností).
říjen-prosinec 1248 dobrodruzi připluvší s Kalarem Divserem obtěžují okolní hobití vsi.
Nový rok 1249 oslava Nového roku je provázena atentátem na r. Malkon Dokrela, atentát zorganizoval r. Gadron Salkar s r. Kalarem Divserem, hrozba je zlikvidována za přispění družiny
poč března 1249 do Holkordy připlouvá loď z Gerseku, její majitel Saktides Kraxatis získal od Esferského krále právo se usadit a založit zde loděnici.
březen 1249 výprava k hoře Tagarově - sopce - s cílem získat síru, výprava je placená alchymistickou dílnou, jako průvodce výpravy je najat Talfo Morke.
24.března 1249 v Esferu umírá Kindar IV. Holkor, na trůn nastupuje jeho syn Likro II. Holkor
konec března 1249 Aiturec plní zkoušku sbírání surovin a je doprovázen družinou, při cestě zjistí, že se do ruin na Mangonu vrátil život a to zřejmě elfové, oběma stranám to připadá závažné, ruiny na Mangonu jsou od této chvíle známé pod elfím jménem Hiwakata.
29. březen 1249 Tasko Lobrek je vyslán rytířem Malkonem Dokrelem do Esferu s úkolem informovat krále o atentátu a dalším, netuší, že došlo ke změně panovníka
duben 1249 Talfo Morke sám odjíždí na výpravu s tím, že si něco musí ověřit, cíl jeho výpravy není znám
konec dubna 1249 banda vedená žoldnéřským velitelem Hasfarem Koskorem začíná terorizovat vsi na severu Jeřábího území
8. června 1249 družina je vyslána vyřešit problém s Hasfarem Koskorem, ten má být pokud možno zajat
15. června 1249 Tasko Lobrek připlouvá z Esferu, nový král potvrdil Malkona Dokrela i Gadrona Salkara ve funkci, podporuje smlouvu s Jeřáby o připojení se k Esferu, Jeřábi tím jako první hobití kmen získají Esferská občanská práva, Kalviš titul knížete. Krátce po Taskovi připlouvá kolem 40 lodí, další následují, protože nový král silně podporuje přistěhovalectví. Nabízí těm, kdo za války přišli o vše, velmi výhodné podmínky. Z důležitých nebo zajímavých osob připlouvá statkář Lorek Delse, známý chovatel koní i s celou stájí, rodinou a čeledí. Dále postarší bezdětná vdova baronka Tedla Olkeová i se služebnictvem.
červenec 1249 Saluiš Stopa V Potoce zakládá hobití esferskou jízdní hlídku - kozáky.
červenec 1249 Asi 100 km na sever od Kindardy je založena první kolonie Farziku v Novém Světě - Newton, je to na území kolibřího kmene.
6. září 1249 Přepadena a vypálena první lidská farma na Jeřábím území.
poč. září 1249 paní Kajka Suklorová spolu s dalšími esfeřankami zakládá hnutí na osvobození půlčických žen z jejich nedůstojného postavení a pokouší se hobitky přesvědčit aby bojovaly za svá práva.
15. září 1249 družina požádána o vyšetření vypalování farem.
27. září 1249 při nájezdu zabiti dva kozáci, vůdce nájezdu popravuje viníky, družina se Saluišem vyráží za nimi.
28. září 1249 na Modrohlavém území nalezen jeden z účastníků nájezdů, Modřinky přiznali postiženým farmářům náhradu, nájezdy končí
půlka října 1249 na Bažantím území se koná potlach šamanů s cílem vydat rozhodnutí o postoji k přistěhovalcům, Aiturec se stane námou osobou.
29. října 1249 příplouvá loď Tetrarcha, tetrarchův vyslanec Asfad Heinmal má za úkol najít řešení rozdílného náboženství hobitů a přistěhovalců s ohledem na zachování maxima z hobitího a všeho z lidského náboženství.
konec října 1249 Malkon Dokrel posílá družinu se skupinou lidí a trpaslíků založit hornické městečko v horách na východním okraji území Bažantů
listopad 1249 Kolibříci uzavřeli s Farzikem půlroční příměří.
10. listopadu 1249 Šaman Ji Hang se vrací z hor a pronáší věštbu duchů hor, kde tvrdí, že nové město musí být založeno.
18.listopadu 1249 Po pobytu v Krollí vesnici náčelníka Kai Tugha a šamana Ji Hanga je vybráno místo a založeno město i s pomocí krollů. Po souboji s medvědem, který dříve sídlil na tomto území město získá jméno Medvědín.
23. března 1250 do Medvědína doráží Tyšřina kněžka Zuka Janak, prý poslaná samotnou Tyšrou, a zakládá zde Tyšřin chrám.
25. března 1250 Skupina šamanů vyvolá ducha hněvu, sami jsou duchem zničeni a duch postupuje na Holkordu a ničí vše, co mu stojí v cestě
29.března 1250 Duchovi se pokouší postavit skupina hobitích lovců vedená Čujvuičem Myslí Kamene, jsou zničeni
31. března 1250 Do Holkordy dorazí baron Lurko Gasfak z Mermosu poslaný na inspekci Malkona Dokrela.
1. dubna 1250 Duch hněvu útočí na Holkordu, Malkon Dokrel proti němu používá magii, kněžské schopnosti i sílu vojska včetně děl, jízdy a kozáků, do akce nešetrně zasahuje baron Lurko Gasfak, Malkon Dokrel podléhá vlivu ducha hněvu? a udeří barona Gasfaka. Vojsko je zničeno, mnoho osob padlo (Saluiš mezi nimi) a duch hněvu prchá "lízat si rány".
3. dubna 1250 Vybaveni magickými zbraněmi, které mezi tím dodali Aiturec, Ji Hang a Hačfaj družina s pomocí krollů a zejména Zuky Janak ducha hněvu zneškodňuje.
počátek dubna 1250 dalšín vlna přistěhovalců je téměř celá přesměrována do Medvědína, Talfo Daksar jmenován kaprálem stráže a prozatímním starostou Medvědína, družina prozatímní městskou radou, Nag Mins jmenován seržantem stráže. Do Medvědína je přidělen Gonorův kněz Hasko Kodre.
počátek dubna 1250 baron Lurko Gasfak odplouvá zpět, prý už viděl dost
konec března a začátek dubna 1250 Jakési události v Hiwakatě se projeví jako světelné efekty nad Hiwakatou. Zřejmě se jedná o použití většího množství magie.
polovina dubna 1250 další potlach hobitích šamanů, po samolikvidaci opozice velmi vstřícný vůči Esferu.
konec dubna 1250 v Medvědíně dochází k vraždě, družina vyšetřuje, po skončení případu je Hasko Kodre jmenovám městským soudcem Barko Dormek městským písařem
15. května 1250 k Esferu se přípojují Papoušci, Bažanti, Modřinky a Ledňáčci.
17. května 1250 oslava připojení (nejen) v Medvědíně, v jejím průběhu dojde k vraždě jednoho z Ledňáččích staršinů, Trpaslíci prezentují první v Medvědíně vyrobené železo
květen 1250 Talfo dává pokyny k urychlené přestavbě a rozšíření medvědínské radnice.
28. června 1250 Malkon Dokrel přijíždí do Medvědína. Bylo rozhodnuto o jeho odvolání kvůli zprávě barona Lurko Gasfaka, novým gonordským místokrálem se stává Gadron Salkar, Kalar Divser se stává místokrálem Nového Esferu. Nicméně Tasko Lobrek v Esferu zařídil vytvoření nového místokrálovství se sídlem v Medvědíně, územím k němu patří hory a okolí medvědína. Kmeny Orlů a Čápů zahajují jednání o připojení se k místokrálovství medvědínskému.
2. července 1250 Aiturek se neúspěšně pokouší o zkoušku na královského alchymistu v Holkordě
5. července 1250 Malkon Dokrel se oženil se svou dávnou snoubenkou Linanou Kadre, která za ním přijela z Esferu
7.-22. července 1250 Malkon Dokrel vyráží prý na svatební cestu do hor za Ji Hangem, spolu a s Linanou procestují celé hory, Malkon Dokrel tvrdí, že hory byly kdysi celé opevněné jako jedna obrovská pevnost.
25. července 1250 Družina i s Nag Minsem je vyslána Ji Hangem a Malkonem Dokrelem na výpravu do vzdálených vysokých hor s cílem spojit se s nejvyššími krollími šamany a kontaktovat hobití kmeny mezi Medvědínem a těmito horami.
27. července 1250 Družina plní před Ku Riem a Ji Hangem zkoušku v hlavní krollí vesnici Medvědích hor.
4. srpna 1250 Družina v hlavní vesnici Čírek
12. srpna 1250 Družina v hlavní vesnici Strnadů
18. srpna 1250 Družina kontaktuje krollí šamany hor mezi Strnady a Drozdy, zejména Mo Vana.
26. srpna 1250 V hlavní vesnici Drozdů dojde k podivnému obřadu, z obřadu je obviněna družina. Vyšetřování případu za pomoci místního šamana a bylinkářky opřiva nakonec odhalí, že šamanův pomocník Mokšavar uctíval Dyrrhora, tedy božstvo, které bylo považovánu za čistě Starosvětskou záležitost a hobit tak daleko by o něm neměl ani slyšet. Mokšavar umírá, když předtím zavraždí svého mistra. Ze spolupráce s temnou stranou je podezřelý krolldoří letec Tumčar. Seznámení s hlavním kroldořím letcem Vanvokem.
30. srpna 1250 Družinu v hlavní Strnadí vesnici dohoní kouzelník Deryl van Horn poslaný za námi Malkonem Dokrelem.
6. září 1250 Družina doráží k brodu mezi Drozdy a východními Bažanty. Lano na brodu je těsně před družinou naříznuto, což málem stojí Aiturka život.
10. září 1250 Družina má být přepadena, což se podaří Braxovi zjistit. Přepadající bandu vedl letec Čalvar. Pod vlivem Derylova kouzla je zrušeno kouzlo temné strany a on vše přizná a družine pomůže uniknout. Zdá se, že temným letcům veli jakýsi Rankavar Ohněnoš, jeden z letců.
11. září 1250 Družina v hlavní Bažantí vsi. Večer v průběhu hostiny hyne Čalvarův kroldor Krákor, zdánlivě při nehodě.
15. září 1250 Družina cestuje s doprovodem letce Talmoše Horohleda, v noci je jiný letec pozoruje, uletí, ale je zasažen vrženou Ungrimovou přilbou. Ztrácí část toulce na šípy, kterou Talmoš poznává, že patří letci Bukvačovi, který však má sloužit jinde. Talmoš letí zprávu sdělit Vanvokovi.
16. září 1250 Družina doráží do jedné ze vsí, zjišťuje, že cestu do hor údajně blokují hobití bandy. Braxus se letí podívat a přesvědčit, na bandu opravdu naráží, honí jej mnoho krolldorů, ale díky sokolí obratnosti uniká. Setká se s krollím šamanem Tuo Karsem
19. září 1250 Družina plánuje a čeká K družině se přidá dívka z této vsi Kalča Kopretina.
20. září 1250 Dříve než obvykle začíná období dešťů.
21. září 1250 Družina vyráží a na cestě se setkává s oddílem krollů vedených Tuo Karsem.
14. října 1250 Bez výraznějších příhod dorazí družina k Hu Čchienovi, vrchnimu krollímu šamanovi.
15. října 1250 Hu Čchien vede družinu do průsmyku sedmé hranice a ukazuje jim krajinu za horami.
16. října 1250 Hu Čchien nám ukazuje prastarý důl na železnou rudu a tajné zásobárny zbraní zanechaných tam prý Kobuičem.
Do vsi přilétá Vanvok a oznamuje, že vypukla občanská válka mezi Východními Bažanty, Rankavar Ohněnoš prohlásil náčelníka za neschopného a chce se stát náčelníkem, má podporu zhruba poloviny kmene a zhruba dvou třetin letců.
17. října 1250 Družina vyráží na cestu zpět, doprovází je dva kroldoří letci a jeden kroldor bez letce. Talmoš a Kaškavík.
11. listopadu 1250 Družina opouští hory a vstupuje na Bažantí území.
noc z 14. na 15. listopadu 1250 Družina je přepadena při noclehu a je zapálen les, kde spala. Při setkání se skupinou Hobitů ztraní Aiturek nervy, když je obviněn ze zničení brodu a použije výbušný šíp. Získáme díky Ungrimovi dva zajatce. Bohužel přicházíme o kroldora bez letce. Ungrim od té doby neopomene se při každé příležitosti zmínit, že Aiturek zničil brod, což Aiturka poněkud štve.
17. listopadu 1250 Braxus na průzkumu je pronásledován nepřirozeně rychlým kroldorem, Derylova kouzla kroldora zaženou.
18. listopadu 1250 Přechod řeky mimo brod s pomocí magie.
20. listopadu 1250 Braxus v hlavní Drozdí vsi zjišťuje, že je Kopřiva nemocná. Družina mění cestu tím směrem.
23. listopadu 1250 Dorážíme do hlavní Drozní vsi a zjišťujeme, co se děje.
28. listopadu 1250 Po uzdravení Kopřivy a nechycení Kadače Větrné Hvězdy, který to asi všechno dělal vyrážíme dál.
29. listopadu 1250 Družinu dostihuje zpráva, že vypukly boje mezi kmeny.
30. listopadu 1250 Zjišťujeme, že se tu pohybuje kroldoří letec. Navíc byla nalezena šipka vystřelená ze zbraně nebývalé síly.
1. prosince 1250 Večer družině někdo otrávil večeři. Dostali strašlivý průjem a byli nuceni se odebrat do lesa. Nezasaženi zůstávají Talfo a Aiturek. V lese je zastřelen Kaškavík a Nag Mins, než Čumčala stihne všechny s Braxovou pomocí vyléčit. Prcháme do noci. a skrýváme se.
2. prosince 1250 Zjišťujeme, že za námi stále letí kroldor s dvěma osobami. Večer při hlídce Braxus a Kotě zadrží jednu osobu, je to kroldoří letec, kterého Talmoš zná. V průběhu výslechu začne vichřice a na letce spadnou dva stromy, což přežije a uniká.
4. prosince 1250 v první Strnadí vsi, všude se ptají po Nag Minsovi
6. prosince 1250 Družina doráží do Strnadí vsi, kde žije údajně nejlepší Strnadí šaman. Braxus mezi tím letí informovat náčelníka a hlavního strnadího šamana do náčelnické vsi.
8. prosince 1250 Družina doráží na území Čírek, Braxus letí do hlavní vsi, tam je pozván náčelníkem na potlach, který po vyslechnutí zpráv výpravy Čírky uspořádají, dále Braxus letí do Medvědína, kde podá základní zprávu Malkonu Dokrelovi a Ji Hangovi. Požádá Ji Hanga, aby se optal duchů, co se stalo tehdy u otráveného kotlíku.
13. prosince 1250 Družina vstupuje do Medvědích hor a Braxus se vrací k družině.
16. prosince 1250 V hlavní krollí vsi si Ji Hang a Ku Rie vezmou družinu po jednom a oznámí jim, že tehdy jim otrávil večeři Aiturek z nesmyslné pomsty za Ungrimovy vtipy a zároveň, že si duchové nepřejí Aiturkovu smrt. Aiturek dostane za úkol omluvit se družině a Nag Minsovu otci. Ostatní členové družiny jsou požádáni, aby jeho omluvu přijali, což slíbí. Aiturek se přizná, podá cosi jako vysvětlení, omluvu však nevysloví. Členové družiny však jeho hlavu nepožadují a jsou přesvědčeni, že to je asi maximum, čeho bylo možné dosáhnout.
19. prosince 1250 Příjezd družiny do Medvědína není tak triumfální, jak by si mnozí představovali. Malkon Dokrel si družinu odvede a Aiturka podle Esferských zákonů odsoudí k smrti za velezradu. Následně mu dává milost. Kalviš a Tuluiš si odvedou Aiturka a Braxa, Aiturkovi vynadají, že by si od něj pes kost nevzal (ostatně neznám psa, který by chtěl být otráven), Tuluiš zbaví Aiturka hodnosti šamana.
19.-21. prosince 1250 Velká porada v Medvědíně v Ungrimově hospodě, v Medvědíně jsou přítomni všichni hlavní šamani a náčelníci Esferských hobitích kmenů, delegace elfů z Tanusaky vedená Tumitou Haikitem, Asfad Heinmal, Ku Rie a Ji Hang, mistr pevnostního stavitelství Renso Kadrak a další. Po vzájemném porovnání informací je dohodnuto založení válečné rady.
2.ledna.1251 Doráží Bukvač Dlouhý Stín do Medvědína a přináší zprávu o odchodu Východních Bažantů pod Vanvokem, prý čekají u hlavní Čírčí vsi.
6. ledna 1251 Velký potlach Čírek, na potlach letí Braxus, Talmoš a elfí vyslanec v Medvědíně Mikari Sukare. Čírky a Sojky se připojí k obranným snahám, ne však k Esferu. Východní Bažanti slíbí, že přejdou hory, letka zůstane v Medvědíně a ostatní se připojí k Západním Bažantům. Ve Vanvokově výpravě je značný počet šamanů a kořenářek. Celkem 68 letců a 420 jiných osob.
8. ledna 1251 Braxův návrat do Medvědína.
9. ledna 1251 Družina je vyslána do Hiwakaty zjistit co na to Mulvo Harek. Po cestě zjišťuje, že Gadron Salkar hlídá celé území svého místokrálovství a že podezírá Malkona Dokrela ze snah o osamostatnění se a nezávislost.
13. ledna 1251 Hiwakata. Nastává střet s Mulvo Harekem, který se domnívá, že válečné radě by měl vládnout on. Je dosaženo zdráhavé dohody, že Hiwakata bude přinejhorším neutrální.
17. ledna 1251 Zpět v Medvědíně. Po cestě měla družina příležitost obdivovat tvrz - palác stavěnou Kalvišem jakožto Esferským knížetem.
24.ledna 1251 Aiturek se snaží postavit si v lesích u medvědína laboratoř, zatím mu však spadne co postaví. Družina je požádána trpaslíky z medvědínského dolu o pomoc, že prý se jim tam děje něco divného.
25. ledna 1251 V důlní vsi.

Zpět na hlavní stránku