Kdo je kdo na Gonordě

Podstatní domorodci a přistěhovalci, důležitější aktéři událostí na Gonordě, kterých jsme byli svědky.

Přistěhovalci:

rytíř Malkon Dokrel

Bývalý místokrál Gonordský, nynější místokrál Medvědínský, v současnosti se zoufale snaží budovat obranu proti zlým a zároveň co nejméně porušit své povinnosti vůči nadřízenému

rytíř Gadron Salkar

Bývalý místokrál Novoesferský, nynější místokrál Gonordský se sídlem v Holkordě, považuje Malkona Dokrela za zrádce a intrikána.

Tasko Lobrek

sekretář r. Malkona Dokrela, zdatný politik, který vede běžnou (i méně běžnou) agendu Medvědínského místokrálovství

rytíř Kalar Divser

původně jeden z Holkordských členů stráže se stal objevitelem zlaté zahrady v ruinách na Mangonu, za odevzdání zlata koruně získal rytířský titul, spojil se s rytířem Gadronem Salkarem a spolu doufali zbavit se rytíře Malkona Dokrela. V současnosti místokrál Novoesferský, staví obrovskou armádu a nikdo neví proč.

Talfo Morke

hraničář a společník Kalara Divsera při objevu zlaté zahrady, nesouhlasí s jeho postupem proti rytíři Malkonu Dokrelovi, události v komnatě na něj měly jakýsi vliv, není však ochoten o tom hovořit. Později se rozhovořil a prozradil něco o tom co se stalo a o úkolu který dostal.

mistr Halius Kugli

zkušený trpasličí alchymista

Ghalius Tago

Kněz tagarův a vůdce Holkordských trpaslíků, titul zemský kovář Gonordy

Hasko Jofek

guvernér Kindardy, rád by postupoval proti hobitům "příkladně disciplinárně", což zahrnuje zejména vojenskou akci, podporuje však r. Malkona Dokrela

Mulvo Harek

čaroděj Mulvo Harek byl rovněž svědkem událostí v ruinách, v srpnu 1248 záhadně mizí z Holkordy, později se zjistilo že převzal vedení nad elfy v Hiwakatě a začal je učit magii

Saktides Kraksatis

bohatý loďař z Gerseku připlouvá s povolením panovníka Esferu založit loděnici v Holkordě

mistr Liond Halfar

čaroděj, ředitel a zakladatel holkordské školy

Noider Farges

nyní již výminkář, dříve farmář, kovář a zámečník (a částečně lupič), přítel a patron Silverův

Liond Ostrek

objevitel Gonordy, již se zpět na Gonordu nevrátil, byl zabit při souboji

Konlor Ostrek

vůdce vzbouřenců ve Svobodě a syn Lionda Ostreka, se zbytkem svých věrných našel po potlačení povstání azyl v Medvědině

Lorel Kalsarová

majitelka vykřičeného domu v Holkordě, velmi dobrosrdečná a dobře informovaná dáma

Lorek Delse

statkář a chovatel koní

baronka Tedla Olkeová

postarší bezdětná vdova, která se přistěhovala na Gonordu

Kajka Suklorová

hostinská (vdova) z Holkordy, po připojení Jeřábů k Esferu dychtivá a aktivní zástupkyne hobití emancipace

Talko Mondor

hlavní Gonorův kněz Gonordy, titul veleotec

Asfad Heinmal

vyslanec tetrarchy, bargelan, poslaný prozkoumat hobití víru a roznodnout, nejsou-li uctivači Dyrrhora

John Rotten

hodností kapitán, guvernér Newtonu

Maktido Laskares

osobní kněz Saktida Kraksata, hlavní Sivlarův kněz Gonordy, titul mistr

Esmeralda Fanteg(ová)

Tyšřina kněžka, sídlí v Newtonu, hlavní Tyšřina kněžka Gonordy, titul služebnice srdce Gonordy

Garfak Laka

velitel městské stráže Holkordy, hodností kapitán, (tedy přímý nadřízený Talfův), zabit démonem

Noider Takro

velitel Gonordského Eserského vojska hodností kapitán, zabit démonem

Hadkar Lorde

Kupec ze vsi Tři Skály, člověk.

Zuka Janak (Susan Jane)

Tyšřina kněžka, sídlící v Medvědíně, titul tanečnice srdce

Hasko Kodre

kněz Gonorův přidělený do Medvědína, titul otec

baron Lurko Gasfak z Mermosu

vyslaný králem na inspekci rytíře Malkona Dokrela, přijel zrovna v době útoku démona.

Menond Vare

Dříve seržant, nyní kapitán, nový velitel městské stráže Holkordy a Gonordského Esferského vojska

Barko Dormek

člen městské stráže Medvědína, protože umí dobře číst a psát, stal se Medvědínským písařem a v současnosti i starostou

Mulvo Salke

člen městské stráže Medvědína, potížista, po aféře s uplácením byl poslán kopat základy pro hradby

Ranko Tusake

člen městské stráže Medvědína, spolu s Mulvo Salkem se zapletl do úplatkářské aféry a byl poslán kopat základy pro hradby

Gadora Salaková

Vdova po zavražděném, přijala místo u Ungrima v hospodě

Renso Kadrak

Odborník na pevnostní stavitelství, v současné době nám pomáhá v Medvědině s opevňováním

Odro Kalek

Kapitán z Holkordy, převelen do Medvědína aby na nás dohlížel, tváří se že je na naší straně, v Holkordě prohlášen za zrádce

Tranius Pucfo

Šéf trpaslíků v Medvědínské důlní vsi

Kantus Topli

Vrchní Tagarův kněz v Medvědínské důlní vsi

Palamenes Kraksatis

Syn Saktida Kraksatida, v současnosti nám pomáhá v Medvědíně

Danko Tukvar

Principál cirkusu který hostoval v Medvědíně a sabotéři mu tamo spálili šapitó

Tandar Takor

Hospodský který původně vedl hospodu v důlní vsi, po jejím vypálení se ukázalo že okrádal stát (prodával dotované zboží se ziskem) a o kontrakt přišel, momentálně vede medvědínskou hospodu U Havířské Lžíce, které ale nikdo neřekne jinak než U Podvodníka

Talfo Haske

Uhlíř, od kterého se snažilo komando zlých získat informace a velice je udivilo co se dozvěděli

Kanisus Takli

Trpasličí rádce Gadrona Salkara

Tamar Kranke

Lidský rádce Gadrona Salkara, kupec, potvrzený uctívač Dyrrhorra (k naší velké radosti)

Brako Voklar

Lidský rádce Gadrona Salkara, generál. Všichni tři rádci jsou podezřelí z příslušnosti ke zlé straně

Hasfar Dorkan

Současný velitel Holkordské posádky v hodnosti kapitána

Kabar Tanrel

Nový hospodský v důlní vsi

Kindar Kadvar

Seržant v Medvědině a Talfův zástupce

Legekar Boke

Seržant, velí kopáčům hradeb a zjevně má pověst velmi přísného velitele

Kenko Dorkal alias Franta

Velkej klaun z cirkusu Danko Tukvara

Sudro Korkat alias Pepa

Malej klaun z cirkusu Danko Tukvara, společně předvedli několik výstupů zesměšňujících různé obyvatele Medvědína, zvláště pak Aiturka

Talfo Ranke

Obchodník a Tyšřin uctívač, pokoušel se utédct před jakousi mafií tím, že fingoval svou smrt, po té co jsme mu na to přišli jsme mu pomohli prchnout i s manželkou do Newtonu

Tonka Ranková

Žena Talfa Rankeho

(bývalý) starší obřadník Sorgel

Pracovník Tyšřina chrámu, který pomáhal Rankemu zfalšovat svou smrt. Když se na to přišlo, Zuka Janak z něj nebyla nadšená.

Petras Kanaris

Sivlarův kněz, momentálně staví v Medvědíně Sivlarův chrám

Liond Farke

Holkordský špeh v Medvědíne, po té co jsme na něj přišli nás obelhal a zdrhnul do Holkordy

Ho~bitu:

Kalviš Liščí Ocas

náčelník Jeřábího kmene, zpočátku zdařile lavíroval mezi oběma názory na vztah k přistěhovalcům

Tamšik Mnoho Sluncí

staršina vesnice Tři Skály, která je nejblíže k Holkordě, vždy patřil k zastáncům

Lakvuiš Střela Ve Větru

přední lovec Jeřábího kmene, projevoval vždy nesouhlas s přistěhovalci a byl pro co nejrezervovanější vztahy s nimi. Nikdy však nehodlal sáhnout k extrémním činnům jak Čujvuič Mysl kamene. Po případu s démonem se obrátil a stal se novým velitelem (a v podstatě novým zakladatelem) kozáků.

Tuluiš Hlas Orla

největší šaman Jeřábího kmene, v současnosti podporuje politiku sblížení s přistěhovalci

Čujvuič Mysl Kamene

přední lovec Rajčího kmene, zorganizoval past na stolové hoře, zabit duchem hněvu

Katlamak Bizon

náčelník Rajčího kmene, známý moudrostí, po rozhovoru s Tasko Lobrekem uzavřel s přistěhovalci mír

Saluiš Stopa V Potoce

přední lovec Jeřábího kmene, zpočátku nepřítel kontaktů s přistěhovalci, později po spolupráci s družinou a připojení se Jeřábů k Esferu naopak zastánce integrace a vůdce křídla podporujícího spojenectví mezi lovci, zabit duchem hněvu

Rakavík Hlava v Plameni

náčelník kmene Modrohlavých, radikální odpůrce kontaktů s přistěhovalci, Jeřáby nemá rád, zpravidla nedobře naladěn, jinak ale celkem uznalý a spravedlivý. Po případu s duchem hněvu se dal na stranu integrace a rovněž se přidal k Esferu.

Lakravak Střep Hrnce

jeden z Modrohlavých lovců, nepatří rozhodně mezi příznivce Jeřábů nebo přistěhovalců, celkem schopný stopař, pochází z hlavní modrohlavé vsi,

Asuvukaš Čelo Čekanky

hlavní šaman Modrohlavých

Makandač Pěšina Mezi Listy

hlavní šaman Bažantů

Dukmaniš Vysoké Hnízdo

šaman z vesnice Tři Skály

Kalač Peří Ryby

jeden z předních šamanů Jeřábů, odpůrce spojení s přistěhovalci, ale rozumný, zjišťoval si informace i od Tasko Lobreka a Malkona Dokrela

Mankavík Jetelíček

jeden z jeřábích šamanů, středně významný

Ošdravík Mihule

bažantí šaman ze vsi nejblíže k Medvědínu která je v současnosti na hranici Medvědínského a Holkordského místokrálovství

Baklakajk Letící Proso

hlavní šaman Kolibříků

Čakdamak Díra v Nebi

modrohlavý šaman pro integraci s přistěhovalci

Palaček Krokodýlí Zub

jeřábí šaman, radikální odpůrce integrace, nevrátil se z Potlachu, zahynul při vyvolávání ducha hněvu

Hačfaj Mokrá Stopa

jeřábí šaman alchymista, podporuje integraci, jeho syn žákem Holkordské školy

Sifraš Síla Větru

jeřábí šaman Alchymista, mistr Aiturkův

Jakviš Mokrá Noha

hobití hostinský ve vsi Tři Skály

Talmuvík Světlo Ohně

alchymista, Jeřáb, ze vsi kde se Aiturec a Ungrim hádali o ryby, mírný odpůrce integrace

Rudšaj Ryba v Potoce

alchymista, Jeřáb, pomohl Aiturkovi vyrobit meč pravdy

Pačvík Soví Zpěv

V současnosti vrchní medvědínský šaman

Maklič Letící Brouk

Člen městské stráže Medvědína, dělá Talfovi stopaře

Dokčaj Palmový List

Náčelník kmene Orlů

Hakevík Šedivá Myš

Hlavní šaman kmene Orlů

Ho~bitu na východ od Medvědína:

Tuvlač Kámen v Prameni

Náčelník Drozdího kmene

Valkač Modré Znamení

Šaman alchymista z hlavní Drozdí vsi

Hékčar Osud Měsíce

Bývalý vrchní šaman Drozdů, zabit Mokšavarem při snaze o jeho odhalení

Mokšavar Noční Pták

Učeň Hekčarův, ve skutečnosti agent zlých, odhalen když se snažil zastavit družinu, zabit vyšší mocí (Dyrrhorem?)

Bačvar Voda z Nebes

Současný vrchní šaman Drozdů, Hekčarův nástupce

Salkavar Kroky v Trávě

Tuvlačův syn, v jádru dobrý, ale zbrklý a bohužel ne příliš chytrý

Lačka Kopřiva

Bývalá vrchní kořenářka Drozů, prý zemřela, ale zatím se neví jak

Očkala Rezeda

Valkačova manželka a Kopřivina nástupkyně

Enčeka Violenka

Očkalina dcera

Vanvok Pán Větru

Kroldoří letec, velitel letců, vůdce Výchdoních Bažantů, kteří se odtrhli od Rankavarových Východních Bažantů, kroldor Pán Větru

Tumčar Bouřlivák

Kroldoří letec, zjevně na zlé straně a patrně ne jako pěšák, kroldor Bouřenoš

Čalvak Sleziník

Kroldoří letec, měl nás zavést do pasti, ale kouzlo které ho ovládalo se nám podařilo zrušit takže nám nakonec pomohl, přišel o kroldora (patrně za trest), jeho kroldorem býval Krákor

Talmoš Horohled

Kroldoří letec, velí letcům v Medvědině, kroldor Sluneční Peruť

Tandavík Orel

Kroldoří letec, nějakou dobu nás doprovázel, kroldor Hnědák

Bakvač Dlouhý Stín

Kroldoří letec, Talmošův zástupce, kroldor Krásná Růže

Rankavar Ohněnoš

Kroldoří letec, současný náčelník východních Bažantů, zjevně na straně zlých, kroldor Okospas

Eskač Šípař

Kroldoří letec, byl posádkou v Medvědině, demaskoval se jako agent zlých když nám sebral zajatce a zdrhnul, kroldor Mračník

Dalčak Stříbrné Zrcadlo

Kroldoří letec, zabil Kaškavíka a Nag Minse, byl naším zajatcem a leccos nám pověděl, pak se mu ale povedlo utéct, kroldor Ošklivák

Kadač Větrná Hvězda

Společník Dalčakův, moc toho o něm nevíme, ale vypadá to že je psionik, měl prsty v útoku na Kopřivu a Dalčakově útěku

Takavík Zaječí Ouško

Nyní již patrně bývalý Drozdí lovec, byl využit při útoku na Kopřivu

Kaškavík Stébla Trávy

Kroldoří letec, byl zabit Dalčakem když si ulevoval ve křoví (po té co nám Aiturec otrávil jídlo), jeho kroldora Bělohlava zdědil Silver

Pačeka Sedmikráska

Mladá kořenářka, uprchlice od východních Bažantů, obdivuje slavného hrdinu Aiturka – bohužel se později ukázalo, že je celou dobu agentka zlých a obdiv k Aiturkovi pouze předstírá. Po svém odhalení převelena k Zuce Janak do Tyšřina chrámu

Ostuda Bažantů Menkoriš

Člen sabotážní skupiny chycené na Čírčin území, lovec

Válečný staršina Kečvališ

Člen sabotážní skupiny chycené na Čírčin území, je z kmene Krahujců

Ketučkar Hořké Listí

šaman Drozdí vesnice, kde bydlel Kadač

Čakvar

Náčelník Čírčino kmene

Poklaš Krtek v Díře

Náčelník Strnadího kmene

Tensavík Černé Plátno

Šaman z východních Bažantů, alchymista, momentálně sídlí v Ošdravíkově vsi, jeho učně uneslo komando zlých za účelem získání informací

Rukvač Kouřící Tráva

Přední šaman Strnadů

Sačvaj Tisíc Kroků

Strnadí šaman, znalec legend

Tekovar Ranní pták

Krolldoří letec, člen komanda zlých zajatý námi a jediný zajatec (z onoho komanda) který nám zůstal

Talvač Bílé Křídlo

Nyní již bývalý náčelník východních Bažantů, nahrazen Rankavarem, jeho osud je neznámý, ale patrně nic dobrého

Kadvíča Peříčko

Žena Poklaše krtka v díře, komando zlých Poklaše vydíralo tím, že jí uneslo a posílalo zpět po kouskách

Tukvakar Kapka vody

Alchymista pomáhající Takuro Musurovi, zajat námi

Eskač Šípař

Krolldoří letec který se odhalil když pomáhal utéct dvěma členům komanda Takuro Musury. Později zajat námi

Činkorik očko nad očka

Hobití stopař, pomáhal skupině Ičiro Maisary

Kro~lae:

Ji Hang

šaman z vesnice nejblíže k nížinám

Ku Rie

Vrchní krollí šaman z našich hor

Kai Tugh

náčelník vesnice nejblíže k nížinám

Kai Wan

syn náčelníka

Nag Mins

Talfův přítel, nadšený lovec, zajímá se o zbraně, přestěhoval se do Medvědína, doprovázel družinu na cestě do vzdálených hor, byl zabit Dalčakem když si ulevoval ve křoví (po té co nám Aiturec otrávil jídlo)

Mo Van

Vrchní krollí šaman z prostředních hor

Tuo Kars

Krollí šaman ze vzdálených hor, vydal se nám na pomoc když nám cestu do hor blokoval nepřítel

Che Aki

Krollí šaman ze vzdálených hor, vrcní šaman bočních hor

Hu Čchien

Vrchní krollí šaman ze vzdálených hor

Mu Kun

Velitel jednotky krollích halapartníků v Medvědíně

 Ele~vae:

Tumita Haikito

Současný vládce Tanusaky, vede elfy kterým nevyhovovala vláda Mulvo Hareka

Mikari Sukare

Tanusacký vyslanec v Medvědíně, ovládá magii přírody

Katago Namijana

nejbližší přítel a společník Tumity Haikita, občas dělá spojku mezi Tanusakou a medvědínem, vede v Tanusace průzkum knihovny

Sumiko Atbaši

Současná náčelnice elfích spolků

Kataši Sakada

Hiwakatský vyslanec v Medvědině, trochu arogantní, ale dá se s ním mluvit

Mičiko Jamjaki

Elfka která doprovází Talfa Morkeho

Jakato Kobjuši

Legendární elfí čaroděj, vztyčil bariéru mezi naším krajem a horami zlých, objevením jeho hrobky to všechno začalo

Rokuro Daikasu

Vyslanec Sumiko Atbaši v Medvědíně, ne však trvalý, pouze dočasný.

Kasumi Kigama

elfí čarodějka z Tanusaky, členka delegace Tumity Haikita

Daisuke Tokamo

Legendární společník Kobjušiho, zakladatel Tanusaky

Nobujo Kigaši

Elfí hraničář operující na čírčím území, několikrát jsme spolupracovali k oboustranné spokojenosti

 Dru~kea:

Kinkari Tomako

Temný elf chycený při sabotážích na Čírčin území.Člen klanu Jizev Duše. Proměněn Braxem v žábu, v žabí podobě nám utekl a když žádal Dyrrhorra o pomoc, dozvěděl se, že bude za trest žábou na věky. Po té co byl znovu chycen jsme se domluvili na spolupráci, protože jediná naděje že bude ještě někdy elf je pro něj Manirův avatar

Hitaši Kajóto

Legendární vůdce temných elfů

Katsuro Orgaši

Současný vůdce klanu Jizev Duše

Ičiro Maisara

Člen klanu stínů vedoucí jednu průzkumnou skupinu na hobitím území, po pár střetnutích jsme od nich získali nějaké informace a rozešli se v podstatě v dobrém

Kenji Maisara

Ičirův bratr

Hitamu Kadegaši

Třetí člen Ičirovi skupiny

Ninako Sukomi

Kouzelnice z klanu jizev duše, členka komanda které vydíralo Strnadího náčelníka, ušlapána hobity

Juudai Tokamu

Vrah, člen klanu krve beznaděje, momentálně zajat v medvědíně.

Mičiko Takči

Členka klanu stínů, pracovala s Tsubasa Hankerem, bohužel nám zdrhla

Tsubasa Hankeru

Člen klanu vrubů srdce, velitel komanda které má najít místo setkání avatarů, momentálně zajat v medvědíně

Joširo Maniaki

Vůdce klanu hězdy a tajný uctívač Manira, který se i s celým klanem přidal k nám

Takuro Musura

Člen klanu jizev duše, majitel ostrého jazyka a psionik. Zajat námi a za své zločiny proti hobitům po zásluze popraven

 Or~kače:

Dago Dago

Ork chycený při sabotážích na Čírčin území. Momentálně konvertován na víru v Gonora a pracuje u Ungrima v hospodě

Velký Ugu

Orčí vůdce který údajně vedl tlupu plenící Sedmikrásčinu vesnici – jak se ukázalo tak ho Pačeka na svou vesnici sama poštvala aby měla důvod přidat se k uprchlíkům

Roga IV. Hago

Současný král Or-kače

Agro Goka

Ork zajatý námi, člen komanda Ninako Sukomi

Haga Radž

Další námi zajatý ork, tenhle pomáhal Hankerovi


Zpět na úvodní stránku