Gonorda a GURPS

Protože jsme se společně svorně a nerozborně (Hawku zalez) rozhodli převést Gonordu z již poněkud přežitého, ač jinak stále polulárního, Dračího Doupěte na GURPS, zakládám pro tento účel tuto tvůrcovskou stránku. Budu sem pro obecné použití a rozvahu umisťovat postupně věci, které se našeho přechodu týkají. Většinou to budou jen návrhy, definitivně přijaté nebo podle mě neoddiskutovatelné věci budu označovat. "PPG" - připraveno pro GURPS.

GUPRSí podoba Gonordských ras pro hráče:

Lidé TL3 (resp3.5, ale počítejme 3), původ přistěhovalecký "PPG"
Trpaslíci TL3 (3,5), původ přistěhovalecký

ST +2 (20), fatigue +2 (6), DR 1 (3), extra encumbrance (5), hard to kill +1 (5), infravision (15), miserliness (-10), reduced move -1 (-5), metalurgy at IQ (2), geology at IQ (2), Axe/mace at DX+1 (4), q: Never shave beards (-1) ... 46 bodů "PPG"

Ho-bitu TL1, původ domorodý

ST -3(-20), DX +2 (20), silence +1 (5), reduced move -1 (-5), stealth +2 (2), bow +2 (4), throwing +2 (4), hobití čich (15), TL -2 (-10), area knowledge at IQ (1), Code of Honor (neporušit slovo stvrzené přísahou) (-5), chudoba (-5)... 6 bodů

Hobití ženy: social stigma (druhořadá osoba) (-5) ... 1 bod "PPG"

Některé principy pro převod povolání a podobně:


Na hlavní stránku